Przejdź do treści

Odwiedź nas: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 100a

Doradzamy pn - pt od 8:00 do 17:00

ULUBIONE
KONTO
KOSZYK
ULUBIONE
KONTO
KOSZYK

Polityka prywatności

§ 1
 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator – Tomasz Kubiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Letcom Tomasz Kubiak, Sulmów 22, 98 – 215 Goszczanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8272130531, REGON: 363814320. Nr telefonu: +48 533 522 544. E-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną strefazabezpieczen.pl.

3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądajmy zawartość Sklepu.

§ 2
 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu i niniejszą polityką prywatności.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu, a także w niniejszej polityce prywatności. Sprzedawca przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl, numer telefonu: +48 533 522 544 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§ 3
 Pliki cookies

1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Używane są one również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies używane są wyłącznie w celu przeglądania zawartości Sklepu i realizacji umowy sprzedaży. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

4. W każdym wypadku Użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów Administrator doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 
 
Porównaj